ซูเปอร์มูนคืออะไร??

Supermoon คือดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ หากเป็นพระจันทร์เต็มดวง ความแตกต่างระหว่างซูเปอร์มูนและพระจันทร์เต็มดวงปกติจะชัดเจนมาก ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ของ Cheeper Moon นั้นใหญ่กว่าพื้นที่ของพระจันทร์เต็มดวงปกติถึง 30% หรือถ้าเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางของ Supermoon ก็จะใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์ปกติถึง 15%

สาเหตุที่ดวงจันทร์เปลี่ยนขนาดเป็นเพราะดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรี จึงมีจุดที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากที่สุด (perigee) และจุดที่ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกมากที่สุด (apogee) หากพระจันทร์เต็มดวงอยู่ในจุดที่ใกล้โลกที่สุดจะเป็นพระจันทร์เต็มดวง ในทางกลับกัน พระจันทร์เต็มดวงที่เกิดในขณะที่อยู่ห่างจากโลกมากที่สุดจะเป็นดวงจันทร์ที่เล็กที่สุดซึ่งมีขนาดเล็กกว่าพระจันทร์เต็มดวงปกติ

ซูเปอร์มูน 01

ภาพเปรียบเทียบระหว่างซุปเปอร์มูนกับดวงจันทร์ที่เล็กที่สุด
ที่มา:http://thaiastro.nectec.or.th/library/bigfull-moon/bigfullmoon.html

ที่มาของคำว่าซุปเปอร์มูน

นักโหราศาสตร์ Richard Nolle (Richard Nolle) เรียกพระจันทร์เต็มดวงและจันทรุปราคาเมื่อกว่า 30 ปีที่แล้วว่า supermoon Supermoon เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์อยู่ใกล้ หรือจุดที่ใกล้จุดนี้ไม่ต่ำกว่า 90% ในปีหนึ่งจะมีซูเปอร์มูนเฉลี่ย 4-6 ครั้ง ตามคำนิยามของ Noll ในปี 2558 ดวงจันทร์จะต้องอยู่ใกล้โลกมาก กว่า 361,836 กิโลเมตร (ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางโลกกับศูนย์กลางดวงจันทร์)

ซูเปอร์มูนในปี ค.ศ 2558

ในปี 2558 มีซูเปอร์มูน 6 ครั้ง ดวงจันทร์ใหม่ 3 ครั้ง (วันที่ 20 มกราคม) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ และวันที่ 20 มีนาคม (เราไม่สามารถสังเกตดวงจันทร์ใหม่ได้เนื่องจากดวงจันทร์อยู่ในทิศทางเดียวกับดวงอาทิตย์) และพระจันทร์เต็มดวง 3 ครั้ง

  • พระจันทร์เต็มดวงวันที่ 30 สิงหาคม 2558 เวลา 01:35 น
  • พระจันทร์เต็มดวงวันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 09:50 น
  • พระจันทร์เต็มดวง วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 19:05 น.
  • Super Moon วันที่ 28 กันยายน 2558 ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลก 356,896 กม.

ซูเปอร์มูนใกล้โลกที่สุด

พระจันทร์เต็มดวงจะอยู่จุดใกล้โลกมากที่สุดทุกๆ 1 ปี 1 เดือน 18 วัน หรือทุกๆ 1 ปี 48 วัน เหมือนกับพระจันทร์เต็มดวงที่เป็นซูเปอร์มูน ดังนี้

ซูเปอร์มูน 02

และในอนาคตจันทร์เพ็ญซุปเปอร์มูนจะอยู่ใกล้กว่า 356,500 กม. เป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2544 – 2543) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2577 โดยดวงจันทร์จะอยู่ห่างจากโลกมากที่สุด 356,446 กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดใกล้โลกที่สุด แต่ซูเปอร์มูนใกล้โลกที่สุดในศตวรรษที่ 21 ตรงกับวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2595 ดวงจันทร์จะอยู่ห่างจากโลก 356,425 กิโลเมตร (ห่างจากโลกเพียง 27.9 เมื่อเทียบกับระยะทางเฉลี่ย) 30 โลก)

เกิดจันทรุปราคาเต็มดวงในวันที่ 28 กันยายน 2558

ซูเปอร์มูนในวันที่ 28 กันยายน 2558 ซึ่งตรงกับคืนวันที่ 27 กันยายน 2558 ในทวีปอเมริกาเหนือและใต้ จะเข้าสู่เงามืดของโลก จึงเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง สามารถเห็นได้ตลอดปรากฏการณ์ตั้งแต่เกิดจนสิ้นสุดในทวีปอเมริกาใต้ ภาคตะวันออก ทวีปอเมริกาเหนือ ฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกา ฝั่งตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ขณะนั้น เป็นเวลากลางวันของประเทศไทย เราจึงไม่เห็นจันทรุปราคา แต่เราจะได้เห็นซูเปอร์มูนในคืนวันที่ 28 กันยายน หากไม่มีเมฆปกคลุมทั่วไทย พระจันทร์เต็มดวงจะใหญ่กว่าปกติตลอดทั้งคืน คืนนั้นพระจันทร์จะขึ้นใกล้ทิศตะวันออกมากเพราะดวงอาทิตย์ตกใกล้ทิศตะวันตก ประเทศทางตอนเหนือในเขตอบอุ่นทางตอนเหนือเรียกพระจันทร์เต็มดวงในเดือนกันยายน พระจันทร์เก็บเกี่ยว (Harvest Moon) เพราะแสงจันทร์ช่วยขยายแสงของผู้คนให้ยาวนานขึ้น ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวพืชผลได้นานขึ้น

เวลาเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงในวันที่ 28 กันยายน 2558 และพระจันทร์สีแดง

ก่อนเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง จะเกิดจันทรุปราคาบางส่วน เริ่มต้นด้วยจันทรุปราคาบางส่วน (เมื่อพระจันทร์สถิต ณ ภ1) คือเวลาที่ดวงจันทร์เริ่มแตะเงามัวของโลก เมื่อพระจันทร์แตะเงามีดของโลก (อ1) จะเริ่มเกิดจันทรุปราคาบางส่วน เริ่มเห็น ดวงจันทร์ แหว่งตรงจุดที่แตะเงาโลก ดวงจันทร์ จะแหว่งมากขึ้น จนกว่าพระจันทร์เต็มดวงจะมืดลง เมื่อพระจันทร์เข้าสู่เงาของโลกทั้งมวล (อ2) เรียกว่าจันทรุปราคาเต็มดวง จันทรุปราคาเต็มดวงสิ้นสุดลงเมื่อดวงจันทร์แตะเงามัวของโลก (พระจันทร์อยู่ที่อ3) เห็นดวงจันทร์เริ่มสว่างขึ้นทีละน้อยกลายเป็นจันทรุปราคาบางส่วนอีกครั้งก่อนจะสิ้นสุดจันทรุปราคาบางส่วนเมื่อดวงจันทร์พ้นเงามืดของโลกทั้งหมด (U4) หลังจากนั้น ดวงจันทร์จะเกิดจันทรุปราคา เงามัวจะเห็นดวงจันทร์มืดเหมือนเมฆบางๆ ก่อน ดวงจันทร์จะอยู่ในเงามืดบางส่วนของโลก (P4)

ซูเปอร์มูน 03

ลำดับจันทรุปราคาวันที่ 25 กันยายน 2558
แหล่งที่มา: http://morning-news.bectero.com/international/25-Sep-2015/55782

ซูเปอร์มูน 04

ซูเปอร์มูน 05

ภาพถ่ายสุริยุปราคาบางส่วนเห็นในประเทศไทยวันที่ 9 มีนาคม 2559 ภาพถ่าย A ที่กรุงเทพฯ ภาพถ่าย B ที่ภูเก็ต
แหล่งที่มา: http://media.zuza.com/c/b/cb1029f1-48ea-433396ce-bf96d0880801/บางส่วน สุริยุปราคา SeriesB-25 ธ.ค.00-B eb775_Gallery.jpg

ซูเปอร์มูน 06

ภาพสุริยุปราคาเต็มดวงเหนือเกาะสุลาเวสี วันที่ 9 มีนาคม 2559
แหล่งที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_eclipse

เมื่อเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในขณะที่ดวงจันทร์เป็นซูเปอร์มูนในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ดวงจันทร์อยู่เต็มดวงเป็นเวลา 4 นาที 9 วินาที เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกมากที่สุด วันที่ดวงอาทิตย์ใกล้โลกมากที่สุดคือวันที่ 4 กรกฎาคม ดังนั้นหากสุริยุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นใกล้กับวันที่ 4 กรกฎาคม สุริยุปราคาเต็มดวงจะนานขึ้นและรวมกับเวลาที่ดวงจันทร์เข้าใกล้โลกมากที่สุด เช่น สุริยุปราคาเต็มดวงที่เห็นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2498 เกิดขึ้นเมื่อโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดทำให้ดวงอาทิตย์ดูเล็กลงและดวงจันทร์ในตอนกลางวัน อยู่ห่างจากโลก 360,000 กิโลเมตร จึงปรากฏใหญ่กว่าดวงอาทิตย์เมื่อเทียบขนาดเชิงมุม และพบว่า วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ดวงอาทิตย์ปรากฏขนาด 31.6 ลิปดา ดวงจันทร์ปรากฏขนาด 34 ลิปดา ดวงจันทร์จึงบังรัศมี อาทิตย์เต็ม ดวงจันทร์ได้นานถึง 7 นาที 8 วินาที ซึ่งเป็นเวลาที่นานที่สุดของสุริยุปราคาชุดนี้

ซุปเปอร์มูนมองเห็นได้ง่าย คุณไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษใดๆ ขอเพียงท้องฟ้าปลอดโปร่งไร้เมฆ ซุปเปอร์มูนเวลาขึ้นหรือตกจะเห็นมากกว่าตอนอยู่สูงเพราะภาพลวงตา หากไปใกล้ดวงจันทร์จะเห็นโลกขนาดใหญ่ลอยอยู่บนท้องฟ้าของดวงจันทร์ พระจันทร์เต็มดวงมีเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบสี่เท่าของพระจันทร์เต็มดวง โลกมักจะลอยอยู่ที่เดิม แต่เปลี่ยนรูปร่างจากจันทร์เสี้ยวเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเป็นพระจันทร์ครึ่งดวงและเต็มดวง ก่อนจะปรากฏ เป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว ครึ่งโลก พระจันทร์ครึ่งซีก และโลกมืด แล้วกลับมาเป็นจันทร์เสี้ยวอีกครั้ง ข้างละ 1 วัน หรือ 27.3 วัน ทั้งนี้เพราะพระจันทร์ หมุนรอบตัวเอง 1 รอบ เท่ากับเวลาโคจรรอบโลก 1 รอบ เท่ากับ 27.3 วันบนโลก และดวงจันทร์หันด้านหนึ่งเข้าหาโลกเสมอ จึงเห็นโลกอยู่ที่เดิมบนฟ้าพระจันทร์ด้วย

มนุษย์ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับดวงจันทร์ให้มากขึ้น เพราะในอนาคต จุดหมายแรกของการเดินทางไปยังดาวดวงอื่นของมนุษย์ก็คือ ดวงจันทร์ เพราะดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากที่สุด และจะกลายเป็นสถานีเดินทางไปยังดาวดวงอื่นอีกด้วย

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิตยสาร สสวท. ผู้อ่านสามารถติดตามบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ https://magazine.ipst.ac.th/

บรรณานุกรม

SOLAR ECLIPSE CRUISE INDONESIA 2016 สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน 2015 จาก http://www.astroadventures.net/2016/indonesia/eclipse.html

สุริยุปราคา. สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน 2558 จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_eclipse พระจันทร์เต็มดวง

เมื่อดวงจันทร์ใกล้โลก ดาราศาสตร์ไทย สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2558 จาก http://thaiastro.nectec.or.th/library/bigfullmoon/bigfullmoon.html.

ภาพสุริยุปราคาบางส่วนที่จะเห็นในประเทศไทย สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2558 จาก http://media.zuza.com/c/b/cb1029f1-48ea-4333-96ce-bf96d0880801/บางส่วน ชุดสุริยุปราคาB-ธ.ค.25.00-B eb775Gallery.jpg.

ลำดับของจันทรุปราคา สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2558 จาก http://morning-news.bectero.com/international25-Sep-2015/55782.

#ซเปอรมน #Supermoon

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น