เนื้อหาของบทความนี้จะเกี่ยวกับอิทัปปัจจยตา หากคุณกำลังมองหาอิทัปปัจจยตามาสำรวจหัวข้ออิทัปปัจจยตาในโพสต์พุทธวจน : กฏอิทัปปัจจยตา หัวใจปฏิจจสมุปบาท – ตั้งอยู่ ดับไป เป็น อนัตตา .. เหตุ-ปัจจัย ปรุงแต่งนี้.

สรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอิทัปปัจจยตาในพุทธวจน : กฏอิทัปปัจจยตา หัวใจปฏิจจสมุปบาท – ตั้งอยู่ ดับไป เป็น อนัตตา .. เหตุ-ปัจจัย ปรุงแต่งโดยละเอียด

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์OldeEnglishConsortiumคุณสามารถอัปเดตความรู้อื่นนอกเหนือจากอิทัปปัจจยตาเพื่อรับความรู้ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ ที่เพจOlde English Consortium เราอัปเดตเนื้อหาใหม่และถูกต้องสำหรับผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง, ด้วยความหวังว่าจะได้มอบคุณค่าที่ถูกต้องที่สุดให้กับคุณ ช่วยให้คุณอัพเดทข้อมูลออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว.

คำอธิบายเกี่ยวกับหมวดหมู่อิทัปปัจจยตา

#พระพุทธวจนะ #อิทัปปัจจัตต : #อิมสุปปฺตอิตธรรม เมื่อสิ่งนี้มี ย่อมมี อิมสุปปฺตอิตฺตํ อุปปัจจติเพราะเหตุนี้ เหตุนี้จึงบังเกิด. อิมสะมุ อะสะติ อิดัม นะ โหติ เมื่อสิ่งนี้ไม่มี อิมสะ นิโรธะ อิทัม นิรุชติก็ไม่มี เพราะความดับแห่งสิ่งนี้ ดังนั้นสิ่งนี้จึงดับลง “ทุกสิ่งที่มาและไปต้องอาศัยเหตุและปัจจัยทั้งหมดมาจัดการหรือสร้าง” ช่วยได้ ซึ่งเรามักเรียกรวมกันว่าเหตุหรือเหตุและปัจจัย หากมีเพียงเหตุและปัจจัยแล้วทุกสิ่งก็ไม่อาจ เกิดขึ้น หรือถ้ามีเพียงปัจจัยและไม่มีเหตุ สิ่งต่างๆ ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีก นั่นคือ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามเหตุตามเหตุ (นั่นคือ เกิดขึ้น มีอยู่ เปลี่ยนแปลง และดับไปเพราะเหตุ) , ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากเหตุนั้น อาจเป็นเหตุหรือปัจจัยให้สิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้อีกครั้งเหมือนลูกโซ่ และความลับที่สำคัญที่สุดก็คือ “ทุกสิ่งไม่มีตัวตนที่แท้จริง” (ทุกสิ่งคืออนัตตา) ซึ่งคำว่า อนัตตา แปลว่า ไม่มีตัวตนจริงหรือไม่มีตัวตนจริง “ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น” เป็นเพียง “สิ่งที่ถูกปรุงแต่ง” หรือสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยเหตุและผลเท่านั้น ดังนั้น ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่มีตัวตนที่แท้จริงของ ของตนเอง จึงมีความไม่เที่ยงถาวร (ความไม่เที่ยง) ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะต้องถูกทำลาย ก็ต้องทนและดำรงอยู่ด้วยความทุกข์ยาก (ทุกข) มันทำให้เราเข้าใจว่าแม้แต่จิตใจหรือจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ พวกเขาทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎหมายสูงสุดนี้โดยไม่มีข้อยกเว้น จิตใจหรือวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ไม่มีวิญญาณ ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง เป็นสายพันธุ์ที่สามารถดำรงอยู่หรือยืนหยัดได้ด้วยตัวของมันเอง โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยที่จะเกิดขึ้นและตั้งอยู่เมื่อเราเข้าใจว่าไม่มีอัตตาหรือวิญญาณ มันทำให้เราเข้าใจในทันทีว่าไม่มีวิญญาณหรือวิญญาณใดสามารถปล่อยให้ศพไปเกิดใหม่ได้ แล้วทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า ผี เทวดา เทวดา ชาติก่อน ชาติหน้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พลังแห่งปาฏิหาริย์ ฯลฯ เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในสถานะที่จะเป็นไปได้ เรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงแค่ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลและเป็นความจริงเพื่อยืนยัน ถ้าใครยังมีความเชื่อนี้อยู่แสดงว่าไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ หรือไม่ใช่อัจฉริยะทางความคิด หรือไม่เป็นชาวพุทธที่แท้จริง หรือเขาเป็นเพียงพุทธผิวเผิน? ผมจึงอยากให้ทุกคนสนใจศึกษากฎแห่งอำนาจสูงสุดนี้เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อจะได้เป็นผู้รอบรู้ ตื่นรู้ เบิกบาน อย่างพระพุทธเจ้า ***** ที่เรียกว่าปัจจสังปปทา ดูเถิด ภิกษุทั้งหลาย! เรียกว่าปาฏิเสมปปะ? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! : เพราะอวิชชาเป็นเหตุ สังขารจึงมีอยู่ทั้งหมด เพราะมีกายเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีชื่อและรูปแบบ เพราะมีชื่อและรูปเป็นปัจจัย จึงมีศัลยาตนะ เพราะมีศาลายาเป็นปัจจัย จึงมีการติดต่อ เพราะมีสัมผัสเป็นปัจจัย มีความรู้สึก เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัย มีความยึดติด เพราะมีความยึดถือเป็นปัจจัยจึงมีอยู่ เพราะมีโลกเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะความเกิดเป็นปัจจัย แก่และมรณะ โสกาปริเวทา ทุกคา อุปายาโศกเศร้า จึงมีอยู่อย่างบริบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ ทุกข์ทั้งปวงจึงบังเกิด ดูเถิดภิกษุทั้งหลาย! นี้เรียกว่าปาฏิชสมุปบาท. เพราะความมัวหมองนั้นดับไปไม่เหลืออยู่ ความดับแห่งสังขารนั้นมีอยู่; เพราะความดับของกายย่อมมี ความดับของวิญญาณก็มี เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งพระนามและรูป เพราะความดับแห่งนามและรูป จึงมีความดับแห่งศลาตนะ เพราะมีความดับแห่งศลาตนะ จึงมีความดับแห่งสัมปชัญญะ เพราะมีความดับสัมปชัญญะ จึงมีความดับทุกข์ เพราะมีความดับทุกข์ จึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งความยึดถือ; เพราะความดับแห่งการยึดถือย่อมมี ความดับแห่งการมีอยู่; เพราะความดับของโลกก็มี ความดับของชาติก็มี เพราะความดับไป ชาตินั้น ชราและมรณะ โสกา ปริเทวะ ทุกข และมนัสที่ยึดถืออยู่ทั้งหมดย่อมดับไป ความดับแห่งทุกข์ทั้งปวงนี้ ย่อมเกิดขึ้นด้วยสภาพนั้น”

รูปภาพที่เกี่ยวข้องบางส่วนพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับอิทัปปัจจยตา

พุทธวจน : กฏอิทัปปัจจยตา หัวใจปฏิจจสมุปบาท – ตั้งอยู่ ดับไป เป็น อนัตตา .. เหตุ-ปัจจัย ปรุงแต่ง

นอกจากอ่านข่าวเกี่ยวกับบทความนี้แล้ว พุทธวจน : กฏอิทัปปัจจยตา หัวใจปฏิจจสมุปบาท – ตั้งอยู่ ดับไป เป็น อนัตตา .. เหตุ-ปัจจัย ปรุงแต่ง คุณสามารถดูบทความเพิ่มเติมด้านล่าง

คลิกที่นี่

บางแท็กเกี่ยวข้องกับอิทัปปัจจยตา

#พทธวจน #กฏอทปปจจยตา #หวใจปฏจจสมปบาท #ตงอย #ดบไป #เปน #อนตตา #เหตปจจย #ปรงแตง.

อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท,ปฏิจจสมุปบาท,อิทัปปัจจยตา,พุทธวจน,พุทธวจน ปฏิจจสมุปบาท,ปฏิจจสมุปบาท พุทธวจน,บทสวดปฏิจจสมุปบาท,ปฎิจจสมุทปบาท อิทัปปัจจยตาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า,ปติจะสมุบาท,กฏอิทัปปัจจยตา หัวใจปฏิจจสมุปบาท,บทสวดอิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท,ปฏิจจสมุปบาท อานาปานสติ,ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์,กฎอิทัปปัจจยตา พุทธวจน,อิมสฺมึ.

พุทธวจน : กฏอิทัปปัจจยตา หัวใจปฏิจจสมุปบาท – ตั้งอยู่ ดับไป เป็น อนัตตา .. เหตุ-ปัจจัย ปรุงแต่ง.

อิทัปปัจจยตา.

หวังว่าค่านิยมบางอย่างที่เรามอบให้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามอิทัปปัจจยตาข่าวของเรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น