ข้อมูลในบทความนี้จะพูดถึงศีล227 หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับศีล227มาถอดรหัสหัวข้อศีล227กับOldeEnglishConsortiumในโพสต์สอนวินัยพระใหม่ – พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)นี้.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับศีล227ในสอนวินัยพระใหม่ – พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)ที่สมบูรณ์ที่สุด

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์Oldeenglishconsortium.orgคุณสามารถอัปเดตความรู้ของคุณนอกเหนือจากศีล227สำหรับข้อมูลที่มีค่ามากขึ้นสำหรับคุณ ในหน้าOldeEnglishConsortium เราอัปเดตข่าวสารใหม่และแม่นยำให้คุณทุกวัน, ด้วยความปรารถนาที่จะให้บริการท่านด้วยข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลบนเครือข่ายได้รวดเร็วที่สุด.

การแบ่งปันที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ศีล227

พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ กล่าวธรรมโอวาทแก่พระใหม่ ดาวน์โหลด MP3 : .

รูปภาพบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเกี่ยวกับศีล227

สอนวินัยพระใหม่ - พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)
สอนวินัยพระใหม่ – พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

นอกจากการหาข่าวเกี่ยวกับบทความนี้แล้ว สอนวินัยพระใหม่ – พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) คุณสามารถดูและอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมด้านล่าง

คลิกที่นี่

คำแนะนำเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับศีล227

#สอนวนยพระใหม #พระครภาวนากจจาทร #เกษม #กตกจโจ.

วัดพิชโสภาราม,dhamma,thamma,ธรรมะภาคปฏิบัติ,กรรมฐาน,กัมมัฏฐาน,vipassana,meditation.

สอนวินัยพระใหม่ – พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ).

ศีล227.

เราหวังว่าการแบ่งปันที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการดูข้อมูลศีล227ของเรา

28 thoughts on “สอนวินัยพระใหม่ – พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) | สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศีล227ล่าสุด มูล

 1. สมชาย พุ่มกุมาร says:

  สาธุครับที่ให้ความรู้เรื่องวินัยอาตมาเป็นพระบวชใหม่

 2. สุมิตร วงษายะ says:

  น้อมกราบพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถือ ิ่ง ครับ

 3. ถิรพงษ์ ก้อนทองคํา says:

  เกิดเป็นมนุยษ์ดีไม่มากนักแค่มีทางหนีทุกข์ได้ปัตติบัตัวไห้พ้นทุกข์ได้เองได้ นี้คือข้อดีของมนุยษ์ที่รู้ตัวว่าเป็นมนุยษ์

 4. มณปภาพินท์ เฮงสัมฤทธิผล says:

  น้อมกราบอนุโมทนาบุญในพระธรรมคำสอนที่เมตตาคะ

 5. ละม้าย แก้วก้าว says:

  นี่คือภิกษุในธรรมวินัยของพระศาสดาเป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาสอนวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ดีแล้ว นีเป็นเหตุให้พระสัจธรรมของพระองค์ไม่สูญหายไป
  เสขิยวัตร 75 ข้อ ถึงจะอาบัติน้อยแค่ทุกกฏแต่เป็นวัตรในการปฎิบัติอันงดงามเป็นเหตุให้ผู้ที่ไม่เลื่อมใส ให้เลื่อมใส
  ผู้ที่เลื่อมใสแล้ว ให้เลื่อมใสยิ่งขึ้น

 6. suraphol vallasiri says:

  เกิดเป็นมนุษย์แสนดีนักหนาที่ได้เห็นคำสอนของพระพุทธองค์คืออริสัจ๔มรรค๘ อยากมีความสุขก็ปฎิบัติตามพระธรรม หากอยากหลุดพ้นทุกข์ก็เพียรรักษาศีลภาวนาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคือ ปัญญาญาณ….ครับ อริสัจ๔ The Four Noble Truths.

  ๑ ทุกข์ ทุกข์ Sufferings ทุกข์ กายและทุกข์ใจ๒ สมุทัย Cause of Sufferingsเหตุุที่ทำให้เกิดทุกข์ ๓ สมุทัย Sufferings Extinguishment การดับทุกข์ให้หมดไป.๔ มรรคมีองค์๘ The Eight Fold Paths.

  มรรคมีองค์ ๘ ประกอบด้วย หมวดปัญญา Wisdom Category. ก.สัมมาทิฐฐิ มีความเห็นถูก Right Understanding. เกิดแก่เจ็บตายเป็นกฎของธรรมชาติ ทำกรรมดีได้ดี ทำกรรมชั่วได้รับกรรมชั่ว ข.สัมมาสังกัปปะ Right Intention ตั้งจิตมั่นไม่ปล่อยให้ความโลภ โกรธหลงครอบงำ ขยันหมั่นเพียรในกิจ

  หมวดศีล Precept Category หากมนุษย์ไม่มีศีลก็ไม่แตกต่างไปจากสัตว์เดรัจฉาน ก.สัมมาวาจา Right Speech พูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะเสนะหู ไม่พูดปดตอแหล ข.สัมมากัมมันตะ Right Action ได้แก่ความประพฤติอันดีงาม ไม่ฆ่าสัตว์ ทรมานสัตว์ ปล้น ลักทรัพย์ ผิดลูกเมียคนอื่น ค.สัมมาอาชีวะ การหาเลี้ยงชีพสุจจริต Right Livelihood ไม่ค้าสุรา ยาเสพติด ไม่ค้ามนุษย์และค้าอาวุธ

  หมวดสมาธิ Concentration Category. ก.สัมมาวายามะ Right Effort.เพียรสร้างความดีละการทำชั่วเป็นนิจ ข.สัมมาสิต Right Mindfulness การรักษาจิตให้อยู่กับปัจจุบัน ไม่พลั้งเผลอเพียรรู้ทันทุกอริยาบท ข.สัมมาสมาธิ Right Concentration การรักษษจิตให้อยู่ในอารมย์ใดอารมย์หนึ่งเพียงประการเดียว แบ่งออกเป็น๒

  ๑ สมถะกรรมฐาน Simple Meditation การรักษษจิตให้อยู่อารมย์นั้นๆอย่างมั่นคงแน่นิ่งไม่แสร่ส่ายไปสู่อารมย์อื่นใดทั้งสิ้นแน่นิ่งอยู่เช่นนั้นเป็นชั่วโมงเป็นวันไม่นึกไม่คิดอะไรทั้งสิ้นจนออกจากสมาธิ

  ๒ วิปัสนากรรมฐานหรือวิปัสนาปัญญา Meditation of Wisdom เมื่อจิตของผู้ประกอปความเพียรมั่นคงดีแล้วค่อยน้อมนำจิตมาพิจารณาดูตัวตนของเราจนรู้แจ้งเห็นจริงด้วยจิตที่อยู่ใสมาธิว่าตัวของเราเป็นของไม่เที่ยงที่เราไม่อาจบังคับได้ ที่ประกอบด้วย ดินคือ กระดูก เนื้อหนัง ฯ น้ำคือสิ่งปฎิกูลของเหลว เช่นเลือด น้ำมูก ฯ ลมคืออากาศที่เราหายใจเข้าหายใจออก และ ไฟ คือความร้อนในร่างกายของเรา ในเมื่อเราพิจารณาบ่อยๆไม่ขาดสายเราจะละคลายกำหนัดต่างๆได้ ก็บรรลุเป็นอรหันต์ผู้ประเสริฐ…..ดังปัญจวัคคีย์ทั้ง๕

  ที่ปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมก็เพราะท่านมีสมาธิแก่กล้า มั่นคง เพราะระหว่างที่ปัญจวัคคีย์ทั้ง๕ติดตาปรนนิบัติเจ้าชายอยู่ถึง๕ปีและได้ศึกษาตามเจ้าชายที่สำนักต่างๆ ด้วยสมาธิอันแก่กล้านำจิตในสมาธิไปพิจารณาตัวตนดังที่กล่วมาแล้วจึงบรรลุเป็นอรหันต์ผู้ประเสริฐภายใพริบตาคือพระอัญญาโกญฑัณยะ

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  ศีลข้อ๑๐ ของพระภิกษุ ละเว้นรับเงินสะสมของมีค่า Article 10 of monk precept : Refrain from accumulating money and value articles.

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  การให้ทานแก่พระอรหันต์จะได้รับผลบุญในชาตินี้ พระนอกบ้านเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอม อรหันต์ในบ้านคือของแท้กราบได้สนิทใจ การเอาใจใส่ดูแลพ่อแม่จะได้รับผลบุญหนุนนำในชาตินี้จะทำสิ่งใน กิจการใดจะพบแต่ความสุขวามเจริญรุงเรือง ไม่วิบัต ตกน้ำไม่ใหล ตกไฟไม่ใหม้ ไม่ตายเพราะอุบัติเหต เทศน์ โดย สมเด็จพุฒาจารย์โตฯ.

  Offering alms to the Arahants will be rewarded in our current lives. We can not know monks outside our homes whether they are real or fake. Arahats in our house are real one. Taking good care for our parents will be rewarded in our current lives. We will always find happiness and prosperity in our current lives. Whatever we do we will always be prosperous and happy in our life time. We will not be bankrupt or die of accident. Preached by Somdej Phutthacharn To Prommarangsi
  สุขของมนุษย์เกิดจากการมีทรัพย์๑ สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์๑สุขเกิดจากการไม่มีหนี้๑ สุขเกิดจากการทำงานสุจริต๑

 7. เสริมสุข สุขอาณารักษ์ says:

  รับบิณทบาตรไม่เกิน3บาตรทุกวันนี้เห็นมีแต่..จีวรบินแทบทั้งนั้น..🙏🙏🙏

 8. suraphol vallasiri says:

  เพราะของดีๆที่พระพุทธเจ้านำไปโปรดปัญจวัคคีย์จนได้ดวงตาเห็นธรรม การทานข้าวฝรั่งเขาเคี้ยวข้าวไม่มีเสียงดังเจี๊ยวจ๊าวๆเหมือนคนไทย ฯ ช่วยเผยแพร่พระธรรมด้วยครับ หลวงพ่อ อริสัจ๔ The Four Noble Truths.
  ๑ ทุกข์ ทุกข์ Sufferings ทุกข์ กายและทุกข์ใจ๒ สมุทัย Cause of Sufferingsเหตุุที่ทำให้เกิดทุกข์ ๓ สมุทัย Sufferings Extinguishment การดับทุกข์ให้หมดไป.๔ มรรคมีองค์๘ The Eight Fold Paths.
  มรรคมีองค์ ๘ ประกอบด้วย หมวดปัญญา Wisdom Category. ก.สัมมาทิฐฐิ มีความเห็นถูก Right Understanding. เกิดแก่เจ็บตายเป็นกฎของธรรมชาติ ทำกรรมดีได้ดี ทำกรรมชั่วได้รับกรรมชั่ว ข.สัมมาสังกัปปะ Right Intention ตั้งจิตมั่นไม่ปล่อยให้ความโลภ โกรธหลงครอบงำ ขยันหมั่นเพียรในกิจ
  หมวดศีล Precept Category หากมนุษย์ไม่มีศีลก็ไม่แตกต่างไปจากสัตว์เดรัจฉาน ก.สัมมาวาจา Right Speech พูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะเสนะหู ไม่พูดปดตอแหล ข.สัมมากัมมันตะ Right Action ได้แก่ความประพฤติอันดีงาม ไม่ฆ่าสัตว์ ทรมานสัตว์ ปล้น ลักทรัพย์ ผิดลูกเมียคนอื่น ค.สัมมาอาชีวะ การหาเลี้ยงชีพสุจจริต Right Livelihood ไม่ค้าสุรา ยาเสพติด ไม่ค้ามนุษย์และค้าอาวุธ
  หมวดสมาธิ Concentration Category. ก.สัมมาวายามะ Right Effort.เพียรสร้างความดีละการทำชั่วเป็นนิจ ข.สัมมาสิต Right Mindfulness การรักษาจิตให้อยู่กับปัจจุบัน ไม่พลั้งเผลอเพียรรู้ทันทุกอริยาบท ข.สัมมาสมาธิ Right Concentration การรักษษจิตให้อยู่ในอารมย์ใดอารมย์หนึ่งเพียงประการเดียว แบ่งออกเป็น๒
  ๑ สมถะกรรมฐาน Simple Meditation การรักษษจิตให้อยู่อารมย์นั้นๆอย่างมั่นคงแน่นิ่งไม่แสร่ส่ายไปสู่อารมย์อื่นใดทั้งสิ้นแน่นิ่งอยู่เช่นนั้นเป็นชั่วโมงเป็นวันไม่นึกไม่คิดอะไรทั้งสิ้นจนออกจากสมาธิ
  ๒ วิปัสนากรรมฐานหรือวิปัสนาปัญญา Meditation of Wisdom เมื่อจิตของผู้ประกอปความเพียรมั่นคงดีแล้วค่อยน้อมนำจิตมาพิจารณาดูตัวตนของเราจนรู้แจ้งเห็นจริงด้วยจิตที่อยู่ใสมาธิว่าตัวของเราเป็นของไม่เที่ยงที่เราไม่อาจบังคับได้ ที่ประกอบด้วย ดินคือ กระดูก เนื้อหนัง ฯ น้ำคือสิ่งปฎิกูลของเหลว เช่นเลือด น้ำมูก ฯ ลมคืออากาศที่เราหายใจเข้าหายใจออก และ ไฟ คือความร้อนในร่างกายของเรา ในเมื่อเราพิจารณาบ่อยๆไม่ขาดสายเราจะละคลายกำหนัดต่างๆได้ ก็บรรลุเป็นอรหันต์ผู้ประเสริฐ…..ดังปัญจวัคคีย์ทั้ง๕
  ที่ปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมก็เพราะท่านมีสมาธิแก่กล้า มั่นคง เพราะระหว่างที่ปัญจวัคคีย์ทั้ง๕ติดตาปรนนิบัติเจ้าชายอยู่ถึง๕ปีและได้ศึกษาตามเจ้าชายที่สำนักต่างๆ ด้วยสมาธิอันแก่กล้านำจิตในสมาธิไปพิจารณาตัวตนดังที่กล่วมาแล้วจึงบรรลุเป็นอรหันต์ผู้ประเสริฐภายใพริบตาคือพระอัญญาโกญฑัณยะ
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ศีลข้อ๑๐ ของพระภิกษุ ละเว้นรับเงินสะสมของมีค่า Article 10 of monk precept : Refrain from accumulating money and value articles.
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  การให้ทานแก่พระอรหันต์จะได้รับผลบุญในชาตินี้ พระนอกบ้านเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอม อรหันต์ในบ้านคือของแท้กราบได้สนิทใจ การเอาใจใส่ดูแลพ่อแม่จะได้รับผลบุญหนุนนำในชาตินี้จะทำสิ่งใน กิจการใดจะพบแต่ความสุขวามเจริญรุงเรือง ไม่วิบัต ตกน้ำไม่ใหล ตกไฟไม่ใหม้ ไม่ตายเพราะอุบัติเหต เทศน์ โดย สมเด็จพุฒาจารย์โตฯ.
  Offering alms to the Arahants will be rewarded in our current lives. We can not know monks outside our homes whether they are real or fake. Arahats in our house are real one. Taking good care for our parents will be rewarded in our current lives. We will always find happiness and prosperity in our current lives. Whatever we do we will always be prosperous and happy in our life time. We will not be bankrupt or die of accident. Preached by Somdej Phutthacharn To Prommarangsi

 9. suraphol vallasiri says:

  ศีลข้อที่๑๐ ให้ละเว้นรัอบเงินทองสะสมของมีค่า……ไปเตือนสมเด็จสังฆราชด้วยครับ

 10. เกียรติศักดิ์ วันดี says:

  จริงๆแล้วการสูบบุหรี่นั้น ไม่ได้ผิดศีล

 11. ต่อ ลาภ says:

  ข้อปราศจากไตรจีวร
  โดยมากพระใหม่จะต้องอาบัติ
  เพราะส่วนใหญ่พระอยู่เก่าจะไม่บอก ยิ่งช่วงเข้าพรรษาตี5ครึ่งนำพระออกบิณฑบาตร ต้องเอาสังฆาฏิออก จะไปบอกพระเก่าว่ากลัวผ้าไตรจีวร ขาดปราศจากช่วงตะวันขึ้น
  ก็…ครับ

 12. Suntisook Srilom says:

  กระผมได้บรรพชาสมใจได้ปฏิบัติธรรมมา 2 วันแล้วครับที่วัดธาตุขอนแก่น

 13. Suntisook Srilom says:

  อนุโมทนาสาธุๆกะผมกำลังจะบวชนาคหลวงวันที่2 เม.ย 62ถ้าลูกมีบุญอยากปติบัต ธรรมตลอดชีวิตถ้าลูกมีบุญสาธุๆๆๆ

 14. R-D play gameR says:

  ผมไม่ค่อยมีความมั่นใจเลย
  กลัวอาบัติทุกอย่างคับ
  กลัวว่าบวชไปจะไปไม่เป็น
  ขนาดฉันข้าวยังต้องสำรวมขนาดนั้น
  ผมท้อคับ มีใครปลุกกำลังใจ
  ผมได้ไหมคับ

 15. กฤษฎา หาญประชุม says:

  พระบวชใหม่บอกรัก,บอกคิดถึงโยมแฟน ต้องอาบัติข้อไหนครับ
  พระใหม่ พยามช่วยอวัยวะเพศให้แข็งตัว แต่ไม่มีเจตนา สำเร็จความใคร่ แต่มีอาการ แกร่ง ต้องอาบัติสังฆาทิเสธ หรือไม่ครับ คำถาม 2 ข้อนี้ ถ้าอาบัติแล้ว สามารถแก้ได้โดยวิธีไหนบ้างครับ และถ้าศึกออกมาแล้ว ต้องแก้ยังไงครับ เป็นคำถามที่อยากรู้มากๆครับ และจะได้เป็นวิทยาธาร สำหรับพระใหม่ทุกท่านด้วยครับ

 16. gp jp says:

  ห้ามกัดคําข้าว หมายความว่ายังไงครับ?? พอมีใครพอทราบมั้ยครับ?

 17. วันดี มีทรัพ says:

  ชีวิตอุ่ยเพือ่รักก็มีความสุขอุ่ยด้วยความดีก็มีความสุขบางครัง้สิ่งทีทำมีความสุขเมือ่ทำแล้วใจเป็นสุขคือกำไลชีวิตทำแล้วมีความสุขกับสิ่งที่ทำสุขกายสบายใจแจ่มใสชีวิตอุ่ยด้วยความรักการคึดถึงคนบางคนเป็นการบอกให้เราร้ว่าเรารักเค้าคีลนิกชอ่มใจการทำบุญให้เขามีความสุขเราทำดว้ยใจถ้าวิ่งหนีปันหาไม่พ้นก็ลองวิ่งชนดูสักที่อย่าเอาแต่ขาดแต่หนีชีวิตองเราเองบางอยา่งงา่ยก็เป็นสุขรักษาตัวกลัวกรรมจงเลือกทำแต่กรรมดีมีความสุขร้จักให้กายวาจาใจบวชกายบวชจิตทนแต่อารมตา่งได้รักกวา้งใหญ่อยา่มัวีแต่ตามหาคนที่เรารักแต่เค้าไม่รักเรา่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น