ข้อมูลของบทความนี้จะเกี่ยวกับฐิถิ หากคุณกำลังมองหาฐิถิมาสำรวจกันกับOldeenglishconsortium.orgในหัวข้อฐิถิในโพสต์สาธยายธรรม เจริญภาวนา ฟังธรรม ทิฏฐิ 62 l พุทธวจน l พระอาจารย์คึกฤทธิ์ lนี้.

สรุปสาระสำคัญของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐิถิในที่สุดสมบูรณ์สาธยายธรรม เจริญภาวนา ฟังธรรม ทิฏฐิ 62 l พุทธวจน l พระอาจารย์คึกฤทธิ์ l

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์Oldeenglishconsortium.orgคุณสามารถอัปเดตความรู้ของคุณนอกเหนือจากฐิถิสำหรับข้อมูลที่มีค่ามากขึ้นสำหรับคุณ ที่เว็บไซต์Oldeenglishconsortium.org เราแจ้งให้คุณทราบด้วยเนื้อหาใหม่และถูกต้องทุกวัน, ด้วยความปรารถนาที่จะให้บริการเนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับผู้ใช้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเสริมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างละเอียดที่สุด.

เนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อฐิถิ

สัตยธรรม เจริญภาวนา ฟังธรรม ทิฏฐิ 62 l พุทธวาจาน l พระอาจารย์คึกฤทธิ์ l เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า พุทธวจาน ตถาคต.

รูปภาพบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเกี่ยวกับฐิถิ

สาธยายธรรม เจริญภาวนา ฟังธรรม ทิฏฐิ 62 l พุทธวจน l พระอาจารย์คึกฤทธิ์ l
สาธยายธรรม เจริญภาวนา ฟังธรรม ทิฏฐิ 62 l พุทธวจน l พระอาจารย์คึกฤทธิ์ l

นอกจากการดูข้อมูลเกี่ยวกับบทความนี้แล้ว สาธยายธรรม เจริญภาวนา ฟังธรรม ทิฏฐิ 62 l พุทธวจน l พระอาจารย์คึกฤทธิ์ l คุณสามารถค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลใหม่

คำแนะนำเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับฐิถิ

#สาธยายธรรม #เจรญภาวนา #ฟงธรรม #ทฏฐ #พทธวจน #พระอาจารยคกฤทธ.

พุทธวจน,วัดนาป่าพง,พระอาจารย์คึกฤทธิ์,ทิฏฐิ62.

สาธยายธรรม เจริญภาวนา ฟังธรรม ทิฏฐิ 62 l พุทธวจน l พระอาจารย์คึกฤทธิ์ l.

ฐิถิ.

หวังว่าบางค่าที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการอ่านบทความของเราเกี่ยวกับฐิถิ

28 thoughts on “สาธยายธรรม เจริญภาวนา ฟังธรรม ทิฏฐิ 62 l พุทธวจน l พระอาจารย์คึกฤทธิ์ l | สรุปข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับฐิถิ

 1. นายสุดใจ ชูพุทธพงษ์ says:

  สาธุครับ ท่านสมณสากยปุตติยะ
  บุคคลผู้มีอุปการะมากต่อบุคคล
  ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน
  เลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคต
  ถึงที่สุดโดยส่วนเดียว
  เราเป็นบุตร เป็นโอรส เกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เกิดโดยธรรม เนรมิตโดยธรรม
  เป็นทายาทโดยธรรม -ปา.ที.๑๑/๙๑/๕๕.

 2. sak intarachune says:

  กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ ผู้มีอุปการะคุณ เป็นอันมากครับ)))

 3. Winai Rakthai says:

  …#+++…ข้าพเจ้าขอมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฐิ สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะ เป็นผู้ไปถึงซึ่งพระสัทธรรม ไปถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมของพระพุทธองค์…โดย ขอเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวใน"องค์พระพุทธเจ้า"ว่า …เพราะเหตุอย่างนี้ อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชา และข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชา เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกคนที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้ , ขอเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวใน " องค์พระธรรม"ว่า…พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษา และปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อืนว่าท่านจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้ ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้ , ขอเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวใน"พระสงฆ์"ว่า… สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว อันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ นั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นสงฆ์ควรรับทักษิณาทาน เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลี เป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้…ข้าพเจ้าขอกราบศรัทธา ยึดมั่น เลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวใน "พระรัตนตรัย" นี้ตลอดไป กราบสาธุ สาธุ สาธุ…, ข้าพเจ้าขอกราบนมัสการพระอาจารย์คึกฤทธิ์ ฯ ที่ประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นพระสงฆ์ในธรรมวินัยนี้ เป็นทายาท เป็นสาวกของพระศาสดา สืบทอดซึ่งคำสอนที่ถูกต้องของพระพุทธองค์ ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ขวนขวายศึกษา ค้นคว้า ทำความเข้าใจ สังเคราะห์ แยกแยะ และรวบรวมในอริยะธรรมความรู้นั้น แล้วครองตนเป็นรัตนห้า มีอุปการะมาก เมตตานำมาสืบทอด บอกต่อแก่มหาชน …กราบ สาธุ ครับ #8-6-64/5#…

 4. ประสิทธิ์ วิจิตรโสภา says:

  การไม่เข้าใจในเรื่องขันธ5 การไม่เขัาใจเรื่องผัสสะ การมีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้น คือทิฏฐิ62

 5. ลิขิต ศิริ says:

  กราบสาธุธรรม​ อันงามในเบื้องต้น​ อันงามในท่ามกลาง​ อันงามในที่สุด​ สาธุ​ สาธุ​ สาธุ​ เจ้าคะ

 6. Chalee Puch says:

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า
  ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธ
  ด้วยรักศรัทธาอย่างยิ่ง
  ถึงที่สุดโดยส่วนเดียว
  สาธุ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *