เนื้อหาของบทความนี้จะพูดถึงพระปริตร คือ หากคุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับพระปริตร คือมาเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อพระปริตร คือกับOldeenglishconsortium.orgในโพสต์เสียงสวด พระปริตร – สมเด็จพระญาณสังวรนี้.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระปริตร คือที่สมบูรณ์ที่สุดในเสียงสวด พระปริตร – สมเด็จพระญาณสังวร

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์Oldeenglishconsortium.orgคุณสามารถอัปเดตเนื้อหาอื่น ๆ นอกเหนือจากพระปริตร คือสำหรับข้อมูลที่มีค่ามากขึ้นสำหรับคุณ ที่เว็บไซต์OldeEnglishConsortium เราอัปเดตข้อมูลใหม่ ๆ ที่ถูกต้องให้คุณทุกวัน, ด้วยความหวังที่จะให้บริการอย่างคุ้มค่าที่สุดสำหรับคุณ ช่วยให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด.

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพระปริตร คือ

เพลย์ลิสต์ 0:01 อัญเชิญพระปริตร 0:40 ชุมนุมเทวดา 2:00 สวดมนต์ 2:50 ไตรสรณคมน์ 3:52 สัจจะกิริยาคาถา 4:50 มหาการุณิกาคาถา 6:10 นะโมการัฏฐกะคาถา 7:22 นะมะการะสิทธิกะคะตะ 9:48 พระสูตรมงคล 12:51 รตนสูตร 20:54 โพชฌงคปะริตตัง 23:09 อาฏานาฏิยะ ปริตตัง 32:24 สักกะวะ 33:26 ธรรมดา ยะนุโมทานะคาถา 34:15 อิติปิโส 36:00 พุทธชัยมงคลคาถา 39:29 มหาการุณิโก นาโถ 39:52 สะยันโต 40:22 สุขขัตตัง .

รูปภาพที่เกี่ยวข้องบางส่วนพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับพระปริตร คือ

เสียงสวด พระปริตร – สมเด็จพระญาณสังวร

นอกจากการหาข่าวเกี่ยวกับบทความนี้แล้ว เสียงสวด พระปริตร – สมเด็จพระญาณสังวร คุณสามารถหาเนื้อหาเพิ่มเติมด้านล่าง

ดูเพิ่มเติมที่นี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระปริตร คือ

#เสยงสวด #พระปรตร #สมเดจพระญาณสงวร.

สมเด็จญาณสังวร,พระปริตร.

เสียงสวด พระปริตร – สมเด็จพระญาณสังวร.

พระปริตร คือ.

หวังว่าบางค่าที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณที่รับชมพระปริตร คือข่าวของเรา

46 thoughts on “เสียงสวด พระปริตร – สมเด็จพระญาณสังวร | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพระปริตร คือเพิ่งได้รับการอัปเดต

 1. Mr.Anant Putthisri says:

  ขอคุณแห่งพระรัตนตรัย พลัง
  ของบทสวดพระปริตรขององค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ จงมี
  อานุภาพเหนือสิ่งอัปมงคลทั้ง
  หลาย โรคร้ายภยันตรายจงหาย
  สิ้นจากแผ่นดินนี้ จงบังเกิดสวัสดี
  แก่ชาติศาสน์กษัตริย์ สถิตย์สถานสถาพรตราบนิรันดร์ เทอญ
  สาธุ สาธุ สาธุ

 2. Mr.Anant Putthisri says:

  ขอคุณแห่งพระรัตนตรัย พลัง
  แห่งบทสวดมนต์พระปริตร
  จงบังเกิดสวัสดิมงคล ขจัดสิ่ง
  อ้ปมงคล โรคภัยภยันตรายต่างๆ
  ให้หมดสิ้นไปเสียจากแผ่นดินไทย เพิ่อความมั่นคงสถาพร
  ของสถาบันชาติศาสน์กษัตริย์
  ที่ข้าฯและคนไทยผู้จงรักภักดี
  รักและเทิดทูนยิ่งชีวิต สาธุ
  สาธุ สาธุ

 3. อําพร ชัยยะ says:

  สาธุ.สาธุ.สาธุ.เจ้าค่ะ
  ขอน้อมกราบอนุโมทนาบุญ.เจ้าค่ะ

 4. Mr.Anant Putthisri says:

  ขอคุณแห่งพระรัตนตรัยและ
  พลังของบทสวดพระปริตรนี้
  จงขจัดสิ่งที่เป็นอัปมงคลและ
  เป็นปัญหาต่อการดำรงคงอยู่
  ของชาติศาสน์กษัตริย์ ขอให้
  ชาติไทยคงอยู่คู่ฟ้า สาธุ สาธุ
  สาธุ

 5. Mr.Anant Putthisri says:

  ขอคุณแห่งพระรัตนตรัยและ
  พลังบารมีธรรมของบทสวด
  มนต์พระปริตร จงบังเกิด สวัสดิมงคลแก่ชาติศาสน์กษัตริย์และ
  สาธุชนคนไทยทั้งประเทศที่งาน
  ประชุมเอเปคได้ผ่านพ้นไปโดยสวีสดิภาพ ถือว่าประสบความ
  สำเร็จ สร้างความภาคภูมิใจให้
  แก่ประเทศชาติ ประชาชน และ
  เห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ
  การท่องเที่ยว การค้าขาย การ
  เงิน และเทคโนโลยีต่างๆ ที่
  ทำให้ประเทศชาติ ก้าวไปข้าง
  หน้าได้ ขอให้มีสามัคคีธรรม
  เมตตาธรรม ยุติธรรมและ
  กตัญญุตาธรรม สาธุ สาธุ สาธุ

 6. Mr.Anant Putthisri says:

  ขอคุณแห่งพระรัตนตรัย พลัง
  ของบทสวดมนต์พระปริตร
  จงบังเกิดสวัสดีแก่ชาติศาสน์
  กษัตริย์ ดลให้คนไทยผู้รักและ
  รู้คุณแผ่นดินถิ่นเกิด เทิดทูน
  และจงรักภักดีต่อองค์พระมหา
  กษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ
  ได่ร่วมสามัคคีกันเป็นตาวิเศษ
  ส่องดูสิ่งที่ไม่ถูกต้องส่งลงใน
  โซเชียลเพื่อให้ทางการดำเนิน
  การทางกฏหมาย ให้บ้านเมือง
  ปลอดจากสิ่งที่ผิดกฏหมาย เพื่อ
  ความสงบสุขร่มเย็นของส่วนรวม
  สาธุ สาธุ สาธุ

 7. Mr.Anant Putthisri says:

  ขอคุณแห่งพระรัตนตรัย
  และพลังของบทสวดมนต์
  พระปริตร จงบังเกิดสวัสดี
  แด่ชาติศาสน์กษัตริย์ อัน
  เป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งชีพ
  สาธุ สาธุ สาธุ

 8. Mr.Anant Putthisri says:

  ขอคุณแห่งพระรัตนตรัยและ
  พลังมนต์บทสวดพระปริตรฯ
  จงบังเกิดสวัสดิมงคลแก่ชาตื
  ศาสน์กษัตริย๋ ขอให้สาธุชน
  คนไทยตื่นรู้ถึงภยันตรายที่อาจ
  เกิดขึ้นเป็นผลมาจากวิกฤติโลก
  ครั้งนี้ ให้ยึดถือคำสอนขององค์
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องสามัคคีธรรม เมตตาธรรมและ
  กตัญญุตาธรรม สาธุ สาธุ สาธุ

 9. Mr.Anant Putthisri says:

  ขอคุณแห่งพระรัตนตรัย พลัง
  ของบทสวดมนต์พระปริตรที่นำ
  สวดโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ พระองค์นั้น จงบังเกิด
  สวัสดิมงคลแก่ชาติศาสน์กษัตริย์
  สำเร็จผลในการขจัดปัดเป่าสรรพ
  ภยันตรายทุกประการ ผ่านเข้าสู่
  ความสงบร่มเย็นเป็นสุขสถาพร
  ของปวงชนชาวไทยใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาและใต้พระ
  มหาบารมีขององค์พระมหากษัตริย์เจ้าฯ พระบรมวงศานุวงศ์
  ทุกพระองค์ เทอญ สาธุ สาธุ
  สาธุ

 10. Mr.Anant Putthisri says:

  ขอคุณแห่งพระรัตนตรัย จง
  บังเกิดสวัสดืมงคลแก่ชาติ
  ศาสน์กษัตริย็ นับแต่บัดนี้
  เป็นต้นไป ขอสาธุชนคนไทย
  จงได้เจริญสามัคีธรรม เมตคา
  ธรรมและกตัญญุตาธรรม
  เพื่อความสงบสุขศานติตลอด
  ไปเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

 11. Mr.Anant Putthisri says:

  ขออาราธนาคุณแห่งพระรัตนตรัย พลังบารมีธรรมของบท
  สวดมนต์พระปริตร จงแผ่พลังธรรมขจัดภยันตรายทั้งหลาย
  ทั้งปวงที่อาจจะเกิดความเสียหายให้แก่ ชาติศาสน์กษัตริย์
  จากวิกฤติโลกครั้งนี้ โดยขอให้
  ช่วยปลุกจิตสำนึกคนไทยทุกคน
  ให้ตื่นรู้ ตระหนักในสถานการณ์
  ของโลก เปรียบเทียบข้อมูลข่าว
  สารให้ดี อย่าหลงไปผิดทิศทาง
  จนนำไปสู่ความวุ่นวายทำร้ายชาติ บ้านเรายังรับมือปัญหาต่างๆได้ดีกว่าหลายๆประเทศ
  ในยุโรปและหลายประเทศที่พา
  ตัวเองเข้าสู่ความขัดแย้งกลาย
  เป็นสงครามกลางเมือง ต้องกลายเป็นผู้อพยพ ขอให้นำเอา
  พระธรรมคำสอนโดยเฉพาะใช้
  สติสัมปชัญญะ ขันตืธรรม เมตตา
  ธรรม กตัญญุตาธรรม สมาธิฯ
  เพื่อได้ช่วยกันพิจารณา มีดวงตา
  เห็นธรรม่ทัวกันเทอญ สาธุ สาธุ
  สาธุ

 12. Mr.Anant Putthisri says:

  ขอคุณแห่งพระรัตนตรัย พระบารมีธรรมของสมเด็จพระ
  สังฆราชเจ้าฯ พระองค์นั้น
  พลังบทสวดมนต?พระปริตร
  จงดลจิตใจให้ปวงชนชาวไทย
  ให้รู้รักส่ามัคคี มีเมตตาธรรม
  ลดทอนความเห็นแก่ตัว เห็นแก
  พวกพ้อง หันมาพิจารณาปัญหา
  ที่เกิดขึ้นกับคนไทยทุกหมู่เหล่า
  ทั้งปัญหาภัยธรรมชาติ โรคระบาด ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม
  ความมั่นคง รวมไปถึงยาเสพติด
  ปัญหาการเมือง หันหน้ามาร่วม
  กันคิดว่าในอนาคตลูกหลานเรา
  จะอยู่กันอย่างไร พิจารณาถึงข้อ
  ดีของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เปรียบเทียบกับชาติอื่นๆ
  ในโลกที่ลำบากยากแค้นยิ่งกว่า
  เรา ช่วยกันดับไฟจะดีกว่าสุมไฟ
  ไตร่ตรองกันให้ดี ก่อนที่ทุกอย่าง
  จะสายเกินแก้ไข ขอให้ทุกคนใช้พุทธิปัญญาคลีคลายทุกข์
  ของแผ่นดินด้วยเทอญ สาธุ สาธุ
  สาธุ

 13. Mr.Anant Putthisri says:

  ขอคุณแห่งพระรัตนตรัยและ
  พลังบารมีของบทสวดมนต์
  พระปริตร จงช่วยขจัดป้ดเป่า
  และปกป้องชาติศาสน์กษัตริย์
  ให้ผ่านพ้นวิกฤติโลกครั้งนี้ได้
  โดนสวัสดิภาพเทอญ สาธุ สาธุ
  สาธุ

 14. Mr.Anant Putthisri says:

  ขอคุณแห่งบทสวดพระปริตรและ
  พระบารมีธรรมของพระรัตนตรัย
  ในโอกาสทานกาลบุญทอดกฐิน
  จงบังเกิดสวัสดีแก่สาธุชนคนไทยทุกผู้ได้ปลอดจากสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรคและ
  สรรพภัย ได้อยู่เย็นเป็นสุขใต้
  ร่มเงาพระศาสนาและใต้ร่ม
  พระมหาบารมีแห่งองค์พระ
  มหากษัตริย์เจ้าผู้ทรงคุณอัน
  ประเสริฐ สาธุ สาธุ สาธุ

 15. Mr.Anant Putthisri says:

  ขอคุณแห่งพระรัตนตรัย จง
  บังเกิดสวัสดีในโอกาสทานกาล
  บุญทอดกฐิน เพื่อเป็นสิริมงคล
  และขจัดภัยให้แก่ประเทศชาติ
  สามารถหลุดพ้นจากบ่วงกรรม
  ความขัดแย้งและวิกฤติโลก
  พลิกผันเป็นโอกาสสร้างความ
  มั่นคงและสุขสงบภายใต้ร่มเงา
  พระศาสนาและร่มบารมีขององค์
  พระมหากษัตริย์เจ้า บรมราช
  มหาจักรีวงศ์ สาธุ สาธุ สาธุ

 16. Mr.Anant Putthisri says:

  ขอคุณแห่งพระรัตนตรัย จงบังเกิดศิริมงคลแด่สาธุชนผู้
  ได้สดับ สิ่งชั่วร้ายจงมลายสิ้น
  จากแผ่นดินไทย สาธุ สาธุ สาธุ

 17. Mr.Anant Putthisri says:

  ขอสวัสดิมงคลจากคุณแห่ง
  พระรัตนตรัย ช่วยให้เกิดความ
  สงบศานติเข้าม่แทนที่ความ
  วุ่นวายที่เริ่มก่อหวอดขึ้นใน
  สังคมไทย ในขณะที่ภัยธรรม
  ชาติก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะลดทอน
  ลง สาธุ สาธุ สาธุ

 18. Mr.Anant Putthisri says:

  ขออาราธนาคุณแห่งพระรัตนตรัยจงช่วยให้ภยันตราย
  ต่างๆ ผ่านไปโดยสวัสดิภาพ
  คืนความสงบสุขให้แก่ชาติไทย
  โดยสำนึกถึงเมตตาธรรม รู้คุณ
  แผ่นดินถิ่นเกิด มีกตัญญุตาต่อ
  สถาบันพระมหากษัตริย์ เพิ่อให้
  ชาติไทยได้ก้าวเดินต่อไปสู่ความ
  เจริญยั่งยืนสถาพรเทอญ สาธุ
  สาธุ สาธุ

 19. Mr.Anant Putthisri says:

  ขอคุณแห่งพระรัตนตรัย จง
  บังเกิดสวัสดิมงคลแก่ชาติไทย
  ให้กลับคืนสู่ปกติสุข สามัคคี
  ร่มเย็น เจริญรุ่งเรือง เพื่อความ
  ยั่งยืนสถาพรของชาติศาสน์
  กษัตริย์โดยเร็วพลัน สาธุ สาธุ
  สาธุ

 20. Mr.Anant Putthisri says:

  ขออาราธนาคุณแห่งพระรัตนตรัย จงขจัดสิ่งชั่วร้าย
  ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจาก
  แผ่นดินไทย บังเกิดมงคลแก่
  สถาบันพระมหากษัตริย์และ
  สาธุชนผู้ประพฤติธรรม ขอให้
  กลับคืนสู่ความร่มเย็นเป็นสุข
  โดยพลันเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

 21. Mr.Anant Putthisri says:

  ขอคุณแห่งพระรัตนตรัย จงบัง
  เกิดสวัสดี สะอาด สว่าง สงบและ
  พุทธิปัญญา แก่ผู้ที่ได้สดับฟัง
  บทสวดมนต์นี้ทั่นำสวดโดยองค์
  สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯพระองค์
  นั้น ขอให้ขจัดปัดเป่าภัยร้ายที่มุ่ง
  ทำลายชาติศาสน์กษัตริย์ จงหาย
  มลายสิ้น จากแผ่นดินไทยด้วย
  เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

 22. Mr.Anant Putthisri says:

  ขอคุณแห่งพระรัตนตรัยและพระ
  บารมีธรรมของอวค์สมเด็จพระ
  สังฆราชเจ้าพระองค์นั้น ความ
  สวัสดี สะอาด สว่าง สงบ จงมี
  แก่สาธุชนผู้ประพฤติธรรมเพื่อ
  ความสงบร่มเย็นเป็นสุขของ
  ชาติศาสน์กษัตริย์ พ้นจากเหตุ
  วิกฤติโลกครั้งนี้ด้วยเทอญ สาธุ
  สาธุ สาธุ

 23. Mr.Anant Putthisri says:

  ขอคุณแห่งพระรัตนตรัย จง
  บังเกิดสวัสดิมงคล แก่ข้าฯ
  และคนไทยผู้ประพฤติธรรม
  ขอให้พลังแห่งพระคาถาจง
  ขจัดปัดเป่าสรรพโรค สรรพภัย
  ให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
  ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น